Творчий звіт Уласюк Лідії Степанівни

 

     

 

 

 

 

                                                                                    Тиждень української мови і літератури 

З 9 листопада 1997 року святкується свято писемності і української мови. Цього ж  дня церква

вшановує пам'ять Нестора – літописця. Киянин Нестор  у 17 років прийшов до Києво – Печерської лаври

послушником. Молитвою та послухом юний подвижник був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова

справа стала  змістом його життя. Найвизначнішою пам’яткою його діяльності є «Повість минулих літ».

Це перша пам’ятка Київської Русі, де історія держави показана на тлі світових подій.

Нестор довів літописи до 1113 року. Літописець один з перших розповів про Русь як державу

з історичним минулим, на фоні суспільних квіткових подій. Український народ привчали до

думки про вторинність української мови, приховуючи велич письменності. Дослідники з’ясували,

що пам’ятка української писемності з’явилася вже у VІ столітті. Зачинателем української писемної

мови є І.П.Котляревський, основоположником – Т.Г.Шевченко. Українська мова розвивається

потужно, виграє усіма коштовними каменями. Вольтер говорив: «Усі європейські мови можна

вивчити за 6 років, а свою – все життя. Отож, любімо, плекаймо, бережімо рідну українську мову.

 

     
     

Тиждень української мови і літератури
 

       
Проведення конкурсу з українознавства "Патріот"  5 клас
 
 

     
Проблема, над якою працює МО вчителів української мови та літератури:
"Формування  національно свідомої, духовно багатої мовної особистості "
 
    
                                                                                                                           
Войтюк Тетяна Василівна
 
Педагогічне кредо: «Щоб дати іскру світла учням,
Учитель повинен увібрати в себе сонце»
 
Проблема, над якою працюю:
«Використання інформаційних технологій
на уроках української мови та літератури»
  Моя педагогічна філософія:
• пинавати, діяти, спілкуватись, жити;
• будувати роботу на позитивних емоціях вчителя і учня;
 •розвивати, навчати, виховувати одночасно;
•максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;
• всебічно розвивати творчі здібності дітей;
• не давати готові знання, а вчити здобувати їх;
• формувати свідому, активну особистість та громадянина.
         На уроках української мови та літератури інформаційні технології використовую як засіб представлення знань
і засіб навчання,
які вдосконалюють процес викладання, підвищують його ефективність і якість; як інструмент пізнання навколишньої
дійсності й самопізнання.
Вважаю, що сучасні інформаційні технології відкривають нові способи, надають широкі можливості для подальшої
диференціації загального
та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних
форм навчання, підвищення
його ефективності та мобільності.