Творчий звіт Уласюк Лідії Степанівни

 

     

 

 

 

 

                               Тиждень української мови і літератури 

  З 9 листопада 1997 року святкується свято писемності і української мови.

  Цього ж  дня церква вшановує пам'ять Нестора – літописця. Киянин Нестор  у 17 років

прийшов до Києво – Печерської лаври послушником. Молитвою та послухом юний

подвижник був удостоєний сану ієродиякона. Книжковасправа стала  змістом його життя.

Найвизначнішою пам’яткою його діяльності є «Повість минулих літ».Це перша пам’ятка

Київської Русі, де історія держави показана на тлі світових подій. Нестор довів літописи до

1113 року. Літописець один з перших розповів про Русь як державу з історичним минулим,

на фоні суспільних квіткових подій. Український народ привчали до думки про вторинність

 української мови, приховуючи велич письменності. Дослідники з’ясували, що

 пам’ятка української писемності з’явилася вже у VІ столітті. Зачинателем української

писемноїмови є І.П.Котляревський,  основоположником – Т.Г.Шевченко. Українська мова

розвиваєтьсяпотужно, виграє усіма коштовними каменями. Вольтер говорив: «Усі європейські

мови можнавивчити за 6 років, а свою – все життя. Отож, любімо, плекаймо, бережімо

рідну українську мову.

 

     
     

Тиждень української мови і літератури
 

       
Проведення конкурсу з українознавства "Патріот"  5 клас
 
 

     
Проблема, над якою працює МО вчителів української мови та літератури:
"Формування  національно свідомої, духовно багатої мовної особистості "
 
 
  Войтюк Тетяна Василівна
 
    Педагогічне кредо: «Щоб дати іскру світла учням,
  Учитель повинен увібрати в себе сонце»
 
     Проблема, над якою працюю:
  «Використання інформаційних технологій
   на уроках української мови та літератури»
  
Моя педагогічна філософія:
• пинавати, діяти, спілкуватись, жити;
• будувати роботу на позитивних емоціях вчителя і учня;
 •розвивати, навчати, виховувати одночасно;
•максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;
• всебічно розвивати творчі здібності дітей;
• не давати готові знання, а вчити здобувати їх;
• формувати свідому, активну особистість та громадянина.
    На уроках української мови та літератури інформаційні технології використовую
як засіб представлення знань і засіб навчання, які вдосконалюють процес викладання,
підвищують його ефективність і якість; як інструмент пізнання навколишньої дійсності й
самопізнання. Вважаю, що сучасні інформаційні технології відкривають нові способи,
надають широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного
навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних
форм навчання, підвищення його ефективності та мобільності.