Соціально – психологічна служба

Спеціаліст І категорії

Лопушинська Тетяна Олександрівна

Практичний психолог

Навчалася в Хмельницькому національному університеті

Стаж 12 років

Вища категорія

Луценко Вероніка Петрівна

Практичний психолог

Навчалася в Кам’янець – Подільському педагогічному університеті імені І.Огієнка

Стаж 19 років

 

Спеціаліст

Роздобутько Наталія Юріївна

Соціальний педагог

Навчалася в Хмельницькому національному університеті

Стаж 3 роки

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКА"

Шляхи виходу з конфліктної ситуації

1. Щоб знизити напруження, не зосереджуйтесь на власних станах, а спробуйте налаштуватися на партнера, стати на його місце;
2. Дайте висловитися співрозмовнику й уважно його вислухайте;
3.За агресивного нападу кращий ефект дасть Ваша несподівана реакція. Типовою була б агресія у відповідь. Використовуйте луну – техніку й «поверніть» співрозмовнику його слова, зберігаючи самовладання і ввічливість;
4. Висловіть те враження, яке справили на Вас слова партнера: «Мені прикро чути це від тебе», «Я засмучений тим, як ти розмовляєш зі мною»;
5. Якщо у чомусь учень має рацію, визнайте свою помилку і запропонуйте вихід із ситуації;
6. Дайте відчути поважне ставлення до особистості співрозмовника, значущість і цінність його думок і суджень;
7. Знайдіть щось спільне між вами;
8. Покажіть, що Ви розумієте стан опонента.
 
Рекомендації викладачам для роботи з учнями середнього шкільного віку
 1. Слід пам’ятати, що лише в умовах творчого підходу можливо ий розвиток здібностей дитини. Будьте захопленими своєю справою, не бійтеся виявляти свої здібності не пов’язані з професійною діяльністю. Намагайтеся підтримувати неординарність і творчість своїх вихованців.
2. Враховуйте в педагогічній діяльності вікові психологічні особливості розвитку пізнавальної та інтелектуальної сфери:
  -У цьому віці логічна пам’ять, а також довільна і опосередкована є провідними. Слід стимулювати розвиток логічної пам’яті. Для дітей запам’ятовувати - означає мислити, встановлювати логічні зв’язки в рамках матеріалу. Дітям необхідно давати завдання, які потребують створення плану усного чи письмового тексту.
  - У роботі враховувати те, що мислення та мовлення взаємопов’язані й розвиток одного впливає на розвиток іншого.
3. Виявлення здібностей має відбуватися обов’язково і не пізніше 6-7 класу.
4. Пам’ятайте, що лише в навчальній діяльності формуються здібності. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, уміння ними оперувати, розвитку логічного та абстрактного мислення.
 
Рекомендації для роботи з дітьми старшого шкільного віку
1. Необхідно стимулювати процес становлення практичних умінь та навичок для вдосконалення професійних здібностей.
2. Слід надавати учням можливість працювати в таких сферах діяльності, де вони можуть виявити себе з кращого боку, реалізувати свій потенціал.
3. Враховувати в педагогічній діяльності психологічні особливості розвитку пізнавальної та інтелектуальної сфери.
  -У цьому віці думка остаточно поєднується зі словом. Слід стимулювати становлення мислення за допомогою риторичних вправ на формування вміння планувати, писати самостійні роботи та виступати перед аудиторією, відповідати на запитання. Надзвичайно велике значення мають різні форми письмового викладу. Використовувати таку форму роботи не лише на заняттях з мови і літератури, а й на заняттях з таких предметів, як історія, географія, біологія, іноземна мова.
  - Необхідно навчити учнів самостійно знаходити визначення понять та оперувати ними. Для формування таких умінь слід враховувати індивідуальні особливості кожного учня, давати їм матеріал, який потребує додаткового самостійного опрацювання. На заняттях працювати над визначенням понять, а не давати їх у готовому вигляді.
 - Сприяти формуванню внутрішнього плану дій за допомогою спеціальних вправ. Наприклад, під час розв’язування задачі спочатку створювати план дій, а потім практично їх розв’язувати.
 - Сприяти розвитку таких показників творчого мислення, як гнучкість, швидкість, точність, оригінальність. Давати учням завдання, які потребують використання перелічених показників. Швидкість – здатність висловлювати максимальну кількість ідей. Гнучкість – здатність висловлювати різноманітні ідеї. Оригінальність – здатність генерувати нові, нестандартні ідеї. Точність – здатність удосконалювати чи надавати завершеного вигляду своїм ідеям. Наприклад: Природничі науки. Назвати максимальну кількість предметів, які працюють на електриці, або розповісти про всі можливі варіанти використання води. Мова. Описати сферу життя уявної істоти. Математика. Назвати предмети, які існують парами, розповісти про можливі варіанти класифікації таких предметів. Музика. Показати, наскільки по-різному може звучати певний музичний інструмент. Художня творчість. Намалювати фантастичну тварину, виготовити один і той самий предмет з різного матеріалу.  
 
Рекомендації батькам для роботи з дітьми
Результат пошуку зображень за запитом "поради батькам"
1. Цікавтеся інформацією про навчальні заклади, розширюйте уявлення про коло професій, доступних старшокласникам, допомагайте дітям правильно оцінити свої можливості.
2. Не привчайте дітей до думки, що все вирішите за них самі.
3. Формуйте відповідальне ставлення до професійного вибору, зробленого самостійно.
4. Намагайтеся відшуковувати інформацію про умови праці і їх особливості.
5. Схвалюйте перебування вашої дитини у різноманітних гуртках та секціях, що допоможе їй краще пізнати себе, свої інтереси та здібності.
6. Ознайомлюйтесь самі і ознайомлюйте дітей зі станом ринку праці в регіоні, а також професійно-технічними та вищими навчальними закладами.
7. Відвідуйте місцевий центр зайнятості та інші установи й організації для проведення просвітницької роботи.
8. Ознайомлюйтесь з основними психологічними чинниками, що сприяють успішній діяльності людини в певній сфері (психофізіологічні особливості, здібності, мотивація тощо) , найважливішими вимогами професій типу « людина – людина», «людина – техніка», « людина – художній образ», « людина – природа», « людина – знакова система».
9. Використовуйте у навчанні та вихованні дітей теоретичні засади виявлення здібностей дитини , шляхи їх розвитку.
10. Вивчайте особливості своєї дитини , зчиняйте вплив на формування її світогляду, сприяйте її особистісному та професійному самовизначенню.
11. Створіть умови для розвитку здібностей, організуйте діяльність дитини так, щоб вона була творчою, не рутинною, що саме по собі стимулює розвиток мислення.
12. Спрямовуйте діяльність на активізацію пізнавальної потреби шляхом підтримки природної допитливості.
13. Стимулюйте розвиток потреби досягнення успіхів. Викорінюйте потребу у втечі від невдач, пояснюйте, що невдачі – це теж позитивний результат діяльності.
14. Враховуйте психологічні особливості пізнавального та інтелектуального розвитку дитини певного віку.
15. Не забувайте у навчанні та вихованні використовувати метод похвали.
16. Сприяйте самостійності дитини у її вчинках, думках, ідеях.
17. Схвалюйте ініціативність вашої дитини.
18. Відокремлюйте негативні вчинки вашої дитини від її особистості.
19. Приділяйте якомога більше уваги запитанням і зацікавленностям дитини.
 
 Рекомендації учням у справі профільного самовизначення
1. З метою профільного самовизначення відвідуйте зустрічі з спеціалістами, ходіть на екскурсії, здобувайте професійну інформацію та професійні консультації.
2. Будьте активними учасниками роботи у Малій Академії Наук, беріть участь у різноманітних олімпіадах, спартакіада, конкурсах, КВК ( так як вже сам процес написання наукової роботи розвиває спеціальні уміння: збирати і аналізувати інформацію, організовувати та проводити дослідження, поглиблює знання про професію, напрям діяльності, сприяє свідомому вибору майбутньої професії).
3. Відвідуйте уроки, курси за вибором, спецкурси, факультативи, гуртки та секції.
4. Беріть активну участь у психодіагностичній роботі психолога вашого навчального закладу, дізнавайтеся про її результати, отримуйте консультації, включайтеся до просвітницької роботи .
5. Вивчайте психологічні особливості свого віку, можливості їх застосування.
6.Беріть участь у концертах, виставах, інших виховних заходах.
7. Намагайтеся якомога більше читати, так як читання розширює кругозір, розвиває мислення, формує активний словник людини, покращує пам’ять та ерудицію.
8. Навчайтеся початкових навичок у своїх батьків у процесі різних видів домашньої роботи ( це можуть бути сільськогосподарські, ремонтні, кулінарні роботи,побутова праця ) .
9. Самостійно працюйте з періодичною пресою, науково – популярною, довідковою, енциклопедичною літературою з тих питань, що вас цікавлять, це сприяє поглибленню спеціальних знань .
10. Для того, щоб не помилитися у виборі слід скористатися системою розподілення професій за предметом праці, розробленою академіком Є. Климовим. Він поділив професії на 5 типів:
- 1 тип: «людина – природа». Предмет праці – рослини, тварини, мікроорганізми. Важливі спостережливість, терплячість, акуратність, фізична витримка, дбайливе ставлення до природних об’єктів.
- 2 тип: «людина – техніка». Предмет праці – технічна система, матеріали, об’єкти. Важливі: інтелектуальні якості, координація рухів, технічне мислення, зорова і слухова чутливість, використання схем, графіків, креслень, точність, плавність рухів, швидке переключення і розподіл уваги.
- 3 тип: «людина – людина». Предмет праці – люди, групи, колективи, об’єднання людей. Важливі: моральність, вміння налагоджувати взаємини, емоційна стійкість, комунікативні навички, товариськість.
- 4 тип: «людина – знакова система». Предмет праці – умовні знаки, цифри, коди, натуральні та штучні умови. Важливі: комп’ютерна грамотність, гарна пам’ять, точність сприймання, стійка концентрація уваги.
- 5 тип: «людина – художній образ». Предмет праці – художні образи, умови їх побудови. Важливі: розвинений художній смак, художні і творчі здібності, багата уява – поява нових образів.
 11. Пам’ятайте про те, що ви можете об’єктивно перевірити свої здібності та уміння за допомогою спеціальних тестів та вимірювань.