План заходів

Хмельницького навчально-виховного об’єднання №28

щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року

 

Завдання

Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

  1. Розвиток мережі психологічної служби

1.1

Розробити та затвердити План заходів щодо розвитку психологічної служби закладу на період до 2020 року

Практичні психологи, соціальний педагог

До 22.01.2018

План розвитку психологічної служби закладу на період до 2020 року

1.2

Забезпечення навчального закладу посадами практичного психолога та соціального педагога відповідно до нормативної потреби

Керівник закладу

2018-2020

Забезпечення працівниками психологічної служби

  1. Удосконалення організаційного рівня функціонування психологічної служби

2.1

Проводити (щорічно) вивчення запитів щодо роботи психологічної служби на наступний навчальний рік серед усіх учасників навчально-виховного процесу

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Інформаційні довідки

2.2

Забезпечення практичним психологам, соціальному педагогу належних умов праці, необхідних для здійснення всіх напрямків роботи

Керівник закладу

2018-2019

Забезпечення належних умов праці, необхідних для здійснення всіх напрямків роботи

  1. Покращення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби

3.1

Забезпечення підписки на періодичні фахові видання працівників психологічної служби

Керівник закладу

2018-2019

Підвищення рівня обізнаності фахівців психологічної служби

3.2

Впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби закладу та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна поліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді)

Практичні психологи, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи

2018-2020

Співпраця між навчальним закладом та відповідними службами

3.3

Здійснювати психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Постійний психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

3.4

Використовувати інноваційні програми тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з актуальних питань

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Використання інноваційних програм тренінгів для всіх учасників освітнього процесу

3.5

Підготовка та публікація статей та фахових напрацювань з актуальних питань діяльності психологічної служби

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Статті, посібники, рекомендації

3.6

Здійснювати профілактику різних форм насильства серед учнів, використовуючи відновлювальні практики

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Впровадження відновних практик у навчальному закладі

  1. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби

4.1

Впроваджувати програми соціально-педагогічної та психологічної роботи з профілактики насильства та конфліктів в учнівському середовищі з використанням інноваційних методів

Керівник закладу, практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Впровадження програм соціально-педагогічної та психологічної роботи з профілактики насильства та конфліктів в учнівському середовищі

4.2

Брати участь у роботі постійно діючого Всеукраїнського форуму для працівників психологічної служби

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Участь психологічної служби у постійно діючому Всеукраїнському форумі

4.3

Впроваджувати програми соціально-педагогічної та психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації

Практичні психологи, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи

2019-2020

Впровадження програм соціально-педагогічної та психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі

4.4

Забезпечення роботи сторінки практичного психолога та соціального педагога на сайті навчального закладу

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Постійне оновлення інформаційних матеріалів на сайті

4.5

Обмін досвідом фахівців психологічної служби за допомогою Інтернет-ресурсів

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Обмін досвідом роботи практичних психологів, соціальних педагогів

4.6

Запровадження навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором з психологічної проблематики

Керівник закладу, практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Факультативні курси, курси за вибором з психологічної проблематики

4.7

Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу

Керівники навчальних закладів

2018-2020

Взаємодія працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ

4.8

Забезпечити здійснення психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Аналітико-статистичні матеріали

4.9

Організація та участь у реалізації шкільних проектів «Сходинки до МАН» та «Учень року» з метою виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх самореалізації

Заступник директора з навчально-виховної роботи, практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Шкільний конкурс-захист наукових учнівських робіт

4.10

Участь у семінарах, нарадах щодо впровадження інклюзивного навчання

Керівник закладу, практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Участь у проведенні семінарів, нарад

  1. Підвищення психологічної компетентності керівника закладу

5.1

Участь у семінарах, тренінгах, круглих столах для керівників закладів освіти з метою підвищення якості управлінською діяльністю в умовах формування нової української школи

Керівник закладу

2018-2020

Участь у проведенні семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників навчальних закладів

5.2

Участь у навчальних семінарах для керівників закладів освіти

Керівник закладу

2018-2020

Участь у навчальних семінарах

5.3

Забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів з проблеми розвитку психологічної компетентності педагогічних працівників в процесі реалізації Концепції Нової української школи.

Практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів з проблеми розвитку психологічної компетентності педагогічних працівників

  1. Проведення заходів щодо розвитку психологічної служби

6.1

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах-нарадах, тематичних семінарах,тематичних виставках, круглих столах, науково-методичних масових заходах, майстер-класах, нарадах, консиліумах, форумах, методичних об’єднаннях, тематичних вебінарах з актуальних питань розвитку психологічної служби з метою пошуку нових шляхів професійної взаємодії та розвитку

Керівник закладу, практичні психологи, соціальний педагог

2018-2020

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах-нарадах, тематичних семінарах,тематичних виставках, круглих столах, науково-методичних масових заходах, майстер-класах, нарадах, консиліумах, форумах, методичних об’єднаннях, тематичних вебінарах