ЗВІТ ПРО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗА 2016-2017 н.р.

 

Проблема, над якою працює заклад:
Підвищення якості освіти шляхом оновлення навчально-виховного процесу.
Формування духовності як складової національного виховання учнів.

 
Основні компоненти інноваційного іміджу закладу: 
- удосконалення науково-методичного забезпечення уроку
- втілення нових підходів щодо професійного росту педагогічних працівників
- інформаційно-комп’ютерні технології
- створення інформаційно-аналітичної бази моніторингових досліджень 
- спрямування системи виховання на формування та розвиток загальнолюдських цінностей,
 морально-психологічних якостей громадянина-патріота
 
Пріоритетні напрямки діяльності: 
- Організація особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу, спрямованого на досягнення якісної освіти, життєве та професійне самовизначення
- Формування та виховання гармонійної та всебічно розвиненої особистості, інтелектуала, патріота, людини з принциповим баченням дороги майбутнього
- Метод проектів у формуванні життєвої компетенції
- Розвиток пізнавальних інтересів
- Виховання прагнення самостійно поповнювати свої знання
- Прещенлення навичок етикету та розвиток духовності дитини
- Широке впровадження психологічної служби в навчально-виховний процес
- Забезпечення професійного росту педагогів
- Партнерство учнів, педагогів, адміністрації
- Розвиток учнівського самоврядування та плекання лідерів 
  Освітні орієнтири: 
-Освіта, яка не вчить жити успішному в сучасному світі, не має ніякої цінності
- Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити щасливо і успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями й навичками, які допомогли б нам її реалізувати як омега ефективніше
- Нам потрібна школа, в якій забезпечено можливість і дано право випереджати всі ситуативні запити суспільства
- Педагогічна реальність суб’єктивна: кожен, хто заходить до класу, несе свій світ. А якщо так, кожен учитель може сказати: "Саме я творець педагогіки”.
- Дитина чекатиме ваших уроків, якщо віднайде в них умови для більш цікавого та стрімкого перебігу свого життя
- Розділяє не прірва, а різниця рівнів. То чому не сягнути високого , щоб ніколи не впасти до низького
- Якщо ви досягли вершини – підіймайтесь вище. 
Позакласна діяльність 
- Різновікові дитячі об’єднання, гуртки, спортивні секції
-Самоврядування:
- об'єднання "Подолянчики”
- об'єднання "Козачата”
- Рада Дитячої Палати
- клуби за інтересами
- дитячий театр
 - дискусійний клуб До послуг учнів:
 - науково-практичні студії
 - індивідуально-групові консультації
- спецкурси
- курси за вибором
 - заняття з хореографії
 - спортивні секції та клуби
 - психологічна служба
 - комп’ютерні класи
 - комп’ютеризована бібліотека
 - предметні кабінети
- музеї Великої Вітчизняної війни та УПА, світлиця старожитностей
 - зали історії, світової художньої культури, української літератури
Позакласна виховна діяльність
Звичаї, традиції, обряди мого народу:
- Веснянки,гаївки
- Свято Покрови 
-  Андріївські вечорниці
- Маланка, водіння "кози” 
-  Козацькі забави 
-  Родинні свята

Історичні академії
-  Пам'яті жертв голодомору
-  Героям Крут
-  День Героя УПА 
-   Ювілейні дати
 
Самоаналіз:
1. Звіт про роботу НВО №28 за 2011-2012 навчальний рік
2. Навчально-виховна робота
3. ЗВІТ ПРО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗА 2013-2014 Н.Р.