Управління методичною роботою здійснює методична рада.
 
 

      

            Відповідно до наказу в школі створено 10 методичних об'єднань: - вчителів початкових класів, керівник Доміна В.В.; - вчителів української мови та літератури, керівник Тарнавська В.М.; - вчителів математики, інформатики, фізики, керівник Гроднік В.В.; - вчителів трудового навчання , музики та образотворчого мистецтва, керівник Токаренко Л.М. - вчителів фізкультури, ЗВ, основ здоров’я, керівник Гурницька Т.П.; -вчителів біології та хімії, керівник Лемешко С.М.; - вчителів англійської мови, керівник Мочаліна Т.Л.; - вчителів світової літератури, керівник Курій С.П.; - вчителів історії та географії, керівник Варцаба Т.С.; - класних керівників, керівник Кімаковська Н.В.. Головними завданнями методичних об'єднань є: - підвищення рівня загальної дидактичної і методичної підготовки педагогів, забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання школярів; - організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; - виявлення, пропагування нових підходів до організації навчально-виховного процесу; - забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики викладання; - створення умов для самоосвіти вчителів; - проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів. Крім методичних об’єднань була організована робота таких методичних угрупувань: - творчих груп «Збереження фізичного та психічного здоров’я учнів в умовах реформування освіти», керівник Дроздик Л.Д.; «Інноваційні технології як основа сучасного навчально-виховного процесу», керівники Цісар М.О., Мочаліна Т.Л.; - ініціативної групи «Формування духовності в системі національного виховання школярів», керівник Віхтюк О.В.; - динамічних груп «Впровадження моделей допрофільного та профільного навчання на сучасному етапі розвитку освіти, підготовка до ЗНО », керівник Мала І.Л.; «Адаптація 5класників до навчання в школі ІІ ступеня», керівник Любицька В.Ф.; «Обдарована дитина – інтелектуальний і творчий потенціал України», керівники Глушман В.Д., Осадча Т.В.; «На шляху нового етапу розвитку початкової освіти», керівник Христофор А.І. На своїх засіданнях вчителі вивчають і обговорюють нормативні документи з питань удосконалення навчально-виховного процесу, заслуховують доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, вивчають і аналізують програми, підручники, методичні рекомендації, аналізують рівень навчальних досягнень школярів, розробляють шляхи та відповідні рекомендації щодо його покращення. Робота динамічних груп, методичних об'єднань не обмежується лише проведенням засідань. У період між засіданнями вчителі працюють над виготовленням роздаткового матеріалу, систематизують матеріали досвіду роботи, готують методичні розробки, проводять предметні тижні і декади, конкурси та олімпіади, бесіди і консультації, моніторингові дослідження, випускають методичні бюлетені тощо. За результатами моніторингових досліджень з базових дисциплін проводяться засідання педагогічних рад, пишуться накази, проводяться співбесіди з вчителями, а також ці результати обговорюються на засіданнях методичних об'єднань, враховуються при оцінці професійної майстерності педагога під час атестації.

 

 
       Значна методична робота проводиться з молодими вчителями, за ними закріплені педагоги-наставники (накази №157від10.09.2009р., №173 від 15.09.2010р.) Заступники директора систематично і цілеспрямовано проводять консультації, допомагають практичними порадами при плануванні та проведенні уроків, позакласних заходів. Протягом 2005-2009 р.р. провідною проблемою методичної зацікавленості було визначено «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних та інформаційних технологій». Реалізація проблеми пройшла усі необхідні етапи – від аналізу, визначення шляхів втілення, теоретичного осмислення й ознайомлення з передовим педагогічним досвідом з даної проблеми, розробки конкретних рекомендацій, організації роботи творчої та динамічної груп, творення власного досвіду вчителями різних навчальних дисциплін, психолого-педагогічного супроводу, вивчення й узагальнення створеного передового педагогічного досвіду, впровадження в практику роботи всіх вчителів школи елементів інноваційних та інформаційних технологій. Питання впровадження в навчально-виховний процес інноваційних та інформаційних технологій розглядалось на засіданнях педагогічних рад, стало невід’ємною складовою структури методичної роботи та практики шкільних методичних об’єднань. Членами методичної ради закладу були розроблені, систематизовані рекомендації щодо впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання та виховання в початковій школі, з предметів гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклів, трудового навчання , фізкультури, ОБЖ.
         Адміністрація, члени методичної ради школи ініціювали широке впровадження інноваційних та інформаційних технологій в практику роботи кожного вчителя, обмін досвідом, створення електронних презентацій, навчальних проектів, творчих звітів з використанням мультимедійних засобів