Творчий звіт Буднік Н.М.

 
Мала Ірина Леонівна
 
 
 
Педагогічне кредо: "Чим більше знає вчитель,
тим частіше і успішніше відкриває він перед
учнями горизонти науки, тим більшу допитливість
і жадобу до знань виявляють учні"
  
Інтерактивні форми і методи навчання на уроках економіки
і географії у сучасній парадигмі освіти
 
 
 
 
 
     Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має на меті створити комфортні умови навчання, коли кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Характерною рисою інтерактивного навчання є проблемність завдань - певний збудник активності учнів, який підштовхує постійно замислюватись над матеріалом, з яким вони працюють. У своїй роботі використовую інтерактивні методи навчання, впроваджую елементи прогресивних освітніх інновацій.  У сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій ефективно впроваджую компетентнісний підхід, елементи інформаційних технологій, приділяю багато уваги формуванню у школярів навичок дослідницької діяльності.  Інтенсивними формами організації, навчального процесу, які б стимулювали до самостійних рішень, формували власну позицію, вважаю прес- конференцію, урок-семінар, ділові та рольові ігри, екскурсії, проектування. Активізую пізнавальну діяльність учнів, розвиваю мислення, навчаю  користуватися інформацією періодичної преси, радіо і телебачення, ресурсами Інтернету, здійснюю підготовку учнів до практичної діяльності.
 
Творчий звіт. Презентація

Робота гуртка  "Євротур"          Вчитель: Буднік Н.М
.