Згідно з пунктом 2 статті 30 закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII  Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №28 надає на своєму веб-сайті відкритий доступ до наступної інформації та документів:

Статут Хмельницького навчально-виховного об'єднання№28

Свідоцтво про державну реєстрацію СПД / Виписка

Свідоцтво про атестацію

Положення про порядок конкурсного приймання учнів до колегіальних класів

Правила трудового розпорядку

Режим роботи

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Аналіз науково-методичної роботи за 2016-2017 н.р.

Посилання про освітні програми

Результати моніторингу якості освіти

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО - ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2017 рік

Кошторис на 2018 рік (1)

Кошторис на 2018 рік

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік(1)

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік

План асигнувань загального фонду бюджету

План спеціального фонду бюджету на 2018 рік

План спеціального фонду бюджету на 2018 рік(1)

ЗВІТ на 01.01.2018 р.

Території обслуговування закріплені за закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності Хмельницької міської ради

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 13.02.2018 №3

Витяг з наказу від 13.02.2018 року

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Баланс на 1 квітня 2018

Довідки за І квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2018

Звіти за І квартал 2018 року

Пояснювальна записка за І квартал

Результати вибору підручників 5 клас

Результати вибору підручників 10 клас

Результати вибору підручників 1 клас

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(1)

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(2)

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(3)

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(4)

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(5)

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік(6)

Довідка про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік(1)

Довідка про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік(2)

Довідка про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік(3)

Довідка про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік(4)

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2018 рік(1)

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2018 рік(2)

Баланс на 01.07.18

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д,№7м

Довідка про депозитні операції на 01.07.18

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати законом про Держ. бюджет України

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (3)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(1)

Звіт про надходження та використання коштів отриманих як зарплата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2018року

Пояснювальна записка за ІІ квартал 2018 року

Довідка за червень 1 ст

Довідка за червень 2 ст

Довідка за червень 2018 1 ст(1)

Довідка за червень 2018 2 ст(1)

Довідка за липень 2018 1 ст

Довідка за липень 2018 2 ст

Довідка за серпень 2018 1 ст

Довідка за серпень 2018 2 ст

Використання коштів бюджету розвитку, загального фонду 2018 рік

Використання коштів за 9 місяців 2018 року (100,00 грн. на учня)

Баланс на 01.10.2018
Довідки додатки 18, 21, 24, 27

Звіти про заборгованість на 01.10.2018

Звіт про фінансові результати

Звіти про надходження і використання коштів за 9 місяців

Пояснювальна записка

Результати вибору підручників 2 клас

Результати вибору підручників 6 клас

Результати вибору підручників 11 клас