Б Е З П Е К А   В А Ш О Ї   Д И Т И Н И

 

  Формування у кожного вихованця активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, озброєння його знаннями та навичками безпечної поведінки вдома, на вулиці, у школі тощо, збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя здобувачів освіти – одне з найактуальніших завдань роботи педагогічного колективу Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 28.

  Формування відповідального ставлення до власної безпеки має відбуватися на всіх етапах життя людини, а розпочинати його варто з раннього дитинства. Дорослі (педагоги, батьки) основну свою місію здебільшого вбачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але дуже важливо – підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними. Тобто навчити дитину безпечно поводитись самостійно у довкіллі (предметному, природному, соціальному).

  Шкільний вік характеризується підвищеною руховою активністю, фізичних можливостей дитини, підвищенням допитливості, прагненням до самостійності. За відсутності життєвого досвіду це нерідко може призводити до виникнення травмонебезпечних ситуацій. У Законі України «Про шкільну освіту» продекларовано: дитина має право на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання. Тож захистити дитину від можливих небезпек і навчити безпечно взаємодіяти з довкіллям - одне з провідних державних завдань.

  Тож охорона та зміцнення здоров'я, безпека дітей є головною стратегією, пріоритетом у роботі шкільного закладу. Тільки завдяки спільним зусиллям педагогів, психологів, медиків, батьків у справі охорони життя і збереження здоров'я школярів можна не тільки захистити їх від небезпеки, а й закласти основи безпечної поведінки, підгодувати до подальшого, більш самостійного життя.